Hvordan vi skiller oss ut som arbeidsgiver

Hvordan vi skiller oss ut som arbeidsgiver

Verdier og goder

SERVICE. ENGASJEMENT. HURTIGHET. Dette er verdier som skiller vårt arbeidsmiljøet fra andre. Fordi vi etterlever dem påfølgende måte:

HURTIGHET

Hurtighet er vår styrke. Fordi engasjement fortjener å få fritt spillerom. Arbeidsmiljøet vårt er preget av sunn pragmatisme og flate hierarkier, slik at vi alltid kan reagere raskt og fleksibelt. For oss er neste steg alltid det viktigste. Dette fokuset driver oss fremover, fyller arbeidsmiljøet vårt med liv og stimulerer til vekst. Punktlig og kostnadseffektiv drift for å oppnå gode resultater. Eller, med andre ord, presis pragmatisme hos NextPharma.

ENGASJEMENT

Enten det gjelder penicilliner, cefalosporiner eller hormoner - og enten de er faste, halvfaste eller flytende, er vårt engasjement nøkkelen til vår suksess.  Vi er kompromissløst dedikerte når det gjelder kvalitet, ansvar, dyktighet og kontinuerlig forbedring. Vi vektlegger internasjonalt og tverrfaglig samarbeid. Åpen kommunikasjon på alle nivåer er viktig fordi vi legger stor vekt på et positivt arbeidsmiljø. Ikke noe av dette ville vært mulig uten tillit til oss selv, våre evner og vår teknologi, eller uten stoltheten som kommer av å utvikle seg sammen. Vi vet at engasjement er nøkkelen for å kunne yte eksepsjonell service verden over.

SERVICE

Vi er helhjertet opptatt av å yte service til våre kunder og vet at det er menneskene - vårt globale NextPharma-team - som gjør det mulig.  Derfor er vi også forpliktet til å gi god service til våre ansatte, med ansattfordeler som bidrar til et positivt arbeidsmiljø og bidrar til at vi kan tiltrekke oss og beholde våre dyktige medarbeidere.

  • Kamil, lageroperatør hos NextPharma

    Kamil er lageroperatør ved NextPharmas anlegg i Berlin. Teamet hans består av fire personer. Det er en liten, sammensveiset enhet der medlemmene støtter hverandre og jobber hardt. Sammen finner de de beste løsningene for hele prosessen, hver dag. For at alt skal gå knirkefritt, jobber de pragmatisk. Da en gaffeltruck kjørte seg fast for en stund siden, hjalp alle til og løste problemet sammen. Med denne filosofien sørger de for at produktene alltid er på rett sted til rett tid på lageret. Det samme kan sies om Kamil da han begynte i NextPharma i 2018.